Vo výške s.r.o.

Služby

Výškové práce


Nátery a ošetrovanie vo výške
- železných konštrukcií
- fasád, striech domov
- výškových objektov
- VN stožiarov
- protipožiarne nátery

Stavebné výškové práce
- búracie a demolačné práce
- sanácie budov, poškodených objektov
- opravy fasád
- špárovanie (škárovanie) budov

Čistenie, umývanie
- budov a technologických zariadení
- fasád a krytín domov
- okien, studní, odkvapov
- odprašovanie výrobných hál,
skladov vzduchotechniky
- odstraňovanie snehu a nebezpečných
námraz zo striech

Montážne práce vo výškach 
- reklamy, bannery, nálepky, bigboardy
- inštalácie antén, kamerových systémov
- montáže odkvapov a lapačov snehu
- montáže zábran proti vtáctvu
- klampiarske práce
- montáže oceľových konštrukcií

Stromy
- orezávanie a ošetrovanie korún stromov
- zrezávanie

Prenájom pracovnej plošiny 

-pracovná výška 25m

-bočný dosah 12m

Stavebné práce

- búracie a demolačné práce
- sanácie budov
- fasády domov, budov
- montáže sadrokartonových
priečok, stropných konštrukcií
- stierky, obklady, dlažby
- rekonštrukcie bytových jadier
- maliarske a natieračske práce

Upratovacie a čistiace práce
- priemyselné vysávanie
- umývanie okien

Prenájom pracovnej plošiny

pracovná výška 25m, bočný dosah 12m,

priechodnosť plošiny 0,9m x 2m (šxv)